Στηρίγματα ισχίων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Όρθια στάση

Gazelle PS

Βάσεις καθισμάτων

High-low:xo Frame

Βάσεις καθισμάτων

Strong Base

Όρθια στάση

Caribou

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame