Στηρίγματα ισχίων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Όρθια στάση

Meerkat

Βάσεις καθισμάτων

High-low:xo Frame

Βάσεις καθισμάτων

Strong Base

Όρθια στάση

Toucan

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Cougar