Στηρίγματα ώμων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Cougar

Βάσεις καθισμάτων

High-low:xo Frame

Όρθια στάση

Caribou

Παιδικά καρότσια

Cricket