Τραπέζι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

MultiGlide Glove

Καθημερινής ζωής

Beauty Comb

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Turner Pro

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

OneWayGlide