Τραπέζι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

MiniBoard

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Cross 5XL

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Sling

Σανίδες μεταφοράς

3B Board

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

One Man Sling

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Prio3A