Υποπόδια, με ανοιχτή γωνία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Βάσεις καθισμάτων

Stingray Frame

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Cougar

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame

Όρθια στάση

Toucan

Όρθια στάση

Caribou