Υποπόδια, με ανοιχτή γωνία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Cougar

Όρθια στάση

Toucan

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame:x

Όρθια στάση

Meerkat

Βάσεις καθισμάτων

Stingray Frame