ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Βάσεις καθισμάτων

Strong Base

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Cougar

Όρθια στάση

Caribou

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Kudu

Παιδικά καροτσάκια

Stingray

Βάσεις καθισμάτων

Stingray Frame