Wunzi Infant System

Το Wunzi Infant System σχεδιαστεί για βρέφη µέχρι και δύο ετών και είναι εµπνευσµένο από τα γνωστά φορµάκια για βρέφη. Παρέχει µια «προσαρµόσιµη» αγκαλιά στο σώµα του βρέφους, που πρωτίστως σταθεροποιεί τον πυρήνα και παράλληλα βελτιώνει την ευθυγράµµιση. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο υποβοήθησης στην κατάκτηση των θέσεων που αποτελούν αναπτυξιακά ορόσηµα για τα µωρά. Ο έλεγχος της στάσης του σώµατος αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της πρώιµης παρέµβασης. Τα µωρά αναπτύσσουν τον έλεγχο του κορµού πριν αποκτήσουν άλλες λειτουργικές δεξιότητες. Τα προβλήµατα ελέγχου της στάσης και της κίνησης που εµφανίζονται κατά την παιδική και βρεφική ηλικία συχνά οδηγούν σε µακροχρόνια αναπτυξιακά ελλείµατα που µπορούν να επηρεάσουν τόσο το κοµµάτι της κίνησης, όσο το γνωστικό και το ψυχοσυναισθηµατικό κοµµάτι. Το Wunzi έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα βρέφη, αυξάνοντας την αισθητηριακή εισροή και βελτιώνοντας τη σταθερότητα του κορµού. Υποστηρίζει τους στόχους της θεραπείας τόσο κατά τη διάρκεια όσο και µεταξύ των συνεδριών. Το φορµάκι αποτελείται από δυο µέρη και εφαρµόζεται σε δευτερόλεπτα και πάνω από την πάνα. Το βασικό σύστηµα περιλαµβάνει ιµάντες για υποστήριξη των κοιλιακών, έκταση πλάτης και ιµάντες περίδεσης κάτω άκρων που είναι απαραίτητοι για την υποβοήθηση της εδραίας και ύπτιας θέσης.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΕ • Υποτονία • Υπερτονία • ∆ιπληγία • Ηµιπληγία • Αθέτωση • Αταξία • Περιγεννητική κάκωση βραχιονίου πλέγµατος • Αναπτυξιακές διαταραχές