Οι έμπειροι επιστημονικοί συνεργάτες μας είναι πιστοποιημένοι από τον ISNA (International Snoezelen Association) και εξειδικευμένοι στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση και την παιδιατρική αποκατάσταση θα βοηθήσουν στην κάλυψη των αναγκών σας και θα προτείνουν τον ανάλογο εξοπλισμό κατανοώντας τες, μέσω της κλινικής τους εμπειρίας. Έπειτα της εγκατάστασης γίνεται πάντα παρουσίαση των βασικών αρχών του Snoezelen, στοχεύοντας να σας βοηθήσουμε στην ορθή χρήση του χώρου σε περίπτωση που οι θεραπευτές σας δεν είναι εκπαιδευμένοι θεραπευτές Snoezelen.

Δωμάτιο για την
Κινητική Εκπαιδευτική Μονάδα Παιδιού

Δωμάτιο για το
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Σερρών

Επιστροφη