Αντάπτορας καθισμάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Kudu

Όρθια στάση

Meerkat

Όρθια στάση

Toucan

Βάσεις καθισμάτων

Stingray Frame