Βάση ρυθμιζόμενου ύψους

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Βάσεις καθισμάτων

Stingray Frame

Βάσεις καθισμάτων

High-low:xo Frame

Βάσεις καθισμάτων

Strong Base

Όρθια στάση

Meerkat

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Cougar