ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Cougar

Όρθια στάση

Toucan

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame:x

Βάσεις καθισμάτων

High-low:xo Frame