Διαχωριστικό σκελών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame

Βάσεις καθισμάτων

Combi Frame:x

Βάσεις καθισμάτων

Strong Base

Όρθια στάση

Toucan

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Cougar

Όρθια στάση

Caribou

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Kudu