Δυναμικός σκελετός πολλαπλών ρυθμίσεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Joker Junior 2.0

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Exelle Vario

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Ego Custom

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Noir 2.0

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Joker Carbon

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Exelle Junior

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Ego Carbon

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Joker Energy