Ενιαία λαβή συνοδού ρυθμιζόμενου ύψους, αφαιρούμενη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Joker Junior 2.0

Πλάτες αμαξιδίων

Posture Air

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Joker Carbon

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Noir 2.0

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Exelle Vario

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Ego Custom

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Exelle

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Joker