Επιμήκυνση πλάτης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Kudu

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame:x

Όρθια στάση

Toucan

Όρθια στάση

Meerkat

Βάσεις καθισμάτων

Strong Base