Ηλεκτρική ανάκλιση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Σανίδες μεταφοράς

Dolphin

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

MiniBoard

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SupportBelt

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

BedString