Ηλεκτρική ανάκλιση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SmartMove

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Turner Pro

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Prio3A

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

EasyTurn