Θερμοπλαστικά

Θερμοπλαστικά υλικά κατασκευής ναρθήκων Aquaplast T διαστάσεων 46x61cm, λευκού χρώματος. Διατίθενται στα παρακάτω πάχη και πυκνότητες:
1) Πάχους 3,2mm – 1% Διάτρητα
2) Πάχους 2,4mm – 2% Διάτρητα
3) Πάχους 1,6mm – Συμπαγή

Θερμοπλαστικά

Θερμοπλαστικά υλικά κατασκευής ναρθήκων Aquaplast T διαστάσεων 46x61cm, λευκού χρώματος. Διατίθενται στα παρακάτω πάχη και πυκνότητες:
1) Πάχους 3,2mm – 1% Διάτρητα
2) Πάχους 2,4mm – 2% Διάτρητα
3) Πάχους 1,6mm – Συμπαγή

Διατρήσεις (Perforations)

Οι διατρήσεις στα φύλλα κάνουν τον νάρθηκα ελαφρύτερο και διαπνέοντα.

  •  Οι διατρήσεις προσδιορίζονται ως ποσοστό (1 τοις εκατό, 19 τοις εκατό, κλπ), το οποίο υποδεικνύει την ποσότητα του υλικού που αφαιρέθηκε λόγω της διάτρησης. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό, τόσο περισσότερο υλικό έχει αφαιρεθεί.
  • Ένα διάτρητο φύλλο είναι πιο δεκτικό στην παραμόρφωση κατά την κατασκευή του νάρθηκα, συγκριτικά με ένα συμπαγές ίδιου πάχους.

Πάχος φύλλου (Sheet thickness)

Τα υλικά Rolyan διατίθενται σε τρία πάχη: 1/8" (3,2 mm), 1/16" (1,6 mm) και 3/32" (2,4 mm).

  • Τα λεπτότερα υλικά είναι καλύτερα για μικρότερες αρθρώσεις, όπως αυτές των δαχτύλων. Οι μεγαλύτερες αρθρώσεις απαιτούν παχύτερο υλικό.
  • Τα λεπτότερα υλικά μαλακώνουν και σκληραίνουν πιο γρήγορα από τα παχύτερα υλικά, άρα ο χρόνος επεξεργασίας τους είναι συνήθως μικρότερος.

Συγκολλητικότητα (Βonding)

Η ικανότητα του φύλλου να δημιουργεί δεσμούς συγκόλλησης κατά και μετά την θέρμανση.

  • Coated: Θερμοπλαστικό φύλλο που έχει αντικολλητική επικάλυψη και θα κολλήσει προσωρινά αν ακουμπήσουν δυο σημεία του μεταξύ τους. Αν ο θεραπευτής επιδιώκει μόνιμη ένωση, μπορεί να αφαιρέσει την επικάλυψη τρίβοντας το συγκεκριμένο σημείο.
  • Uncoated: Θερμοπλαστικό φύλλο που δεν έχει αντικολλητική επικάλυψη και θα κολλήσει μόνιμα στην περίπτωση που ακουμπήσουν δυο σημεία του μεταξύ τους. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί μόνο έπειτα από κατάλληλη προεργασία.

Αντίσταση έκτασης (Resistance to stretch)

Η αντίσταση του υλικού στο να εκτείνεται όταν θερμαίνεται.

• Υψηλή αντίσταση, συνεπάγεται εφαρμογή μεγαλύτερης δύναμης από τον θεραπευτή για τον σχηματισμό του νάρθηκα.

• Συνήθως τα υλικά με μεγαλύτερη αντίσταση έχουν και μεγαλύτερη αντοχή.

Ακαμψία (Rigidity)

Είναι η αντοχή του νάρθηκα στην τελική του μορφή.

• Υψηλή ακαμψία συνεπάγεται μεγαλύτερη δυσκολία παραμόρφωσης, έπειτα από κάποιο χτύπημα ή πίεση του θεραπευτή. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή kpsi, τόσο ισχυρότερο είναι το υλικό.

Πλαστικότητα (Conformability)

Είναι η ευκολία με την οποία το υλικό δέχεται την παραμόρφωση, μετά από άσκηση πίεσης.

• Τα υλικά με υψηλή πλαστικότητα λειτουργούν καλύτερα με ήπιο χειρισμό επειδή προσαρμόζονται εύκολα. Αντίθετα, τα υλικά με χαμηλή πλαστικότητα απαιτούν πιο σταθερό χειρισμό.

Μνήμη (Memory)

Αφορά την ικανότητα επιστροφής του υλικού στο αρχικό του σχήμα και μέγεθος μετά την πρώτη θέρμανση.

Όταν το υλικό μπει ξανά στον βραστήρα, μπορεί να επιστρέψει στην αρχική του μορφή. Ιδανικό για την αναδιαμόρφωση του ίδιου νάρθηκα, ανάλογα με τις ανάγκες του θεραπευόμενου. Διευκολύνει τους λιγότερο έμπειρους θεραπευτές, καθώς αυξάνει το περιθώριο λάθους.

Ακαμψία (Rigidity)

Είναι η αντοχή του νάρθηκα στην τελική του μορφή.

• Υψηλή ακαμψία συνεπάγεται μεγαλύτερη δυσκολία παραμόρφωσης, έπειτα από κάποιο χτύπημα ή πίεση του θεραπευτή. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή kpsi, τόσο ισχυρότερο είναι το υλικό.

Αντίσταση έκτασης (Resistance to stretch)

Η αντίσταση του υλικού στο να εκτείνεται όταν θερμαίνεται.

• Υψηλή αντίσταση, συνεπάγεται εφαρμογή μεγαλύτερης δύναμης από τον θεραπευτή για τον σχηματισμό του νάρθηκα.

• Συνήθως τα υλικά με μεγαλύτερη αντίσταση έχουν και μεγαλύτερη αντοχή.

Πλαστικότητα (Conformability)

Είναι η ευκολία με την οποία το υλικό δέχεται την παραμόρφωση, μετά από άσκηση πίεσης.

• Τα υλικά με υψηλή πλαστικότητα λειτουργούν καλύτερα με ήπιο χειρισμό επειδή προσαρμόζονται εύκολα. Αντίθετα, τα υλικά με χαμηλή πλαστικότητα απαιτούν πιο σταθερό χειρισμό.

Μνήμη (Memory)

Αφορά την ικανότητα επιστροφής του υλικού στο αρχικό του σχήμα και μέγεθος μετά την πρώτη θέρμανση.

Όταν το υλικό μπει ξανά στον βραστήρα, μπορεί να επιστρέψει στην αρχική του μορφή. Ιδανικό για την αναδιαμόρφωση του ίδιου νάρθηκα, ανάλογα με τις ανάγκες του θεραπευόμενου. Διευκολύνει τους λιγότερο έμπειρους θεραπευτές, καθώς αυξάνει το περιθώριο λάθους.

Οδηγός για την επιλογή υλικών για νάρθηκες

Η επιλογή του σωστού υλικού, είναι ζωτικής σημασίας για την ανάρρωση των ασθενών σας. Η Rolyan προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υλικών ναρθήκων για κάθε χρήση. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω οδηγό για να προσδιορίσετε ποιο θα καλύψει καλύτερα τις εκάστοτε ανάγκες, για να υποστηρίξετε ιδανικά τους ασθενείς σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Υλικά Κατασκευής Ναρθήκων

Βραστήρας 9L

Υλικά Κατασκευής Ναρθήκων

Σωληνοειδής επίδεσμος

Υλικά Κατασκευής Ναρθήκων

Βραστήρας 5L

Υλικά Κατασκευής Ναρθήκων

Θερμοπλαστικά

Υλικά Κατασκευής Ναρθήκων

Ψαλίδι ναρθήκων

Υλικά Κατασκευής Ναρθήκων

Βραστήρας 28L

Υλικά Κατασκευής Ναρθήκων

Βραστήρας 56L

Υλικά Κατασκευής Ναρθήκων

Velcro