Κιτ ρύθμισης ύψους χειρολαβής ώθησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Βάσεις καθισμάτων

Strong Base

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Kudu

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame

Όρθια στάση

Caribou