Μαλακό κάλυμμα πλάτης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Cross 5XL

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

EasyTurn

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

2Move

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

OneWayGlide