Μετατροπή οδήγησης ενός χεριού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

4WayGlide LPL

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SupportBelt

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Cross 5XL

Καθημερινής ζωής

Stocking Long

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

PediTurn