Μπάρα χεριών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

BedString

Σανίδες μεταφοράς

E Board

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Sling

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

AutoTurn

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Turner Pro

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

4WayGlide LPL