Πλαϊνά στηρίγματα θώρακος, σταθερά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame:x

Όρθια στάση

Toucan

Βάσεις καθισμάτων

Stingray Frame

Όρθια στάση

Caribou

Βάσεις καθισμάτων

Strong Base

Βάσεις καθισμάτων

High-low:xo Frame