Πλαϊνό στήριγμα κορμού αναδιπλούμενο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

OneWayGlide

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SupportBelt

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

PediTurn

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

EasyTurn