Πλαϊνό στήριγμα κορμού αναδιπλούμενο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Prio3A

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

EasyTurn

Καθημερινής ζωής

Beauty Comb

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SmartMove

Σανίδες μεταφοράς

Butterfly

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

AutoTurn