Πτυσσόμενο καθισματάκι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Cougar

Όρθια στάση

Meerkat

Βάσεις καθισμάτων

High-low:xo Frame

Βάσεις καθισμάτων

Strong Base