Ρυθμιζόμενη ενιαία χειρολαβή ώθησης καθίσματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Cougar

Όρθια στάση

Rabbit Up

Βάσεις καθισμάτων

High-low:xo Frame

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame