Στήριγμα κάτω άκρου σε γύψο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Prio3A

Σανίδες μεταφοράς

Dolphin

Σανίδες μεταφοράς

Butterfly

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

OneWayGlide