Στήριγμα κεφαλής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Όρθια στάση

Caribou

Βάσεις καθισμάτων

Combi Frame:x

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame:x

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame

Βάσεις καθισμάτων

Stingray Frame