Στηρίγματα βραχιόνων με χειρολαβή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Βάσεις καθισμάτων

Strong Base

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Kudu

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame

Βάσεις καθισμάτων

Stingray Frame

Βάσεις καθισμάτων

Combi Frame:x

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame:x