Στηρίγματα βραχιόνων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Cougar

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame:x

Όρθια στάση

Caribou

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Kudu