Στηρίγματα γονάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Kudu

Βάσεις καθισμάτων

Strong Base

Όρθια στάση

Meerkat

Βάσεις καθισμάτων

Stingray Frame

Παιδικά καρότσια

Stingray

Όρθια στάση

Caribou