Στηρίγματα γονάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame

Όρθια στάση

Toucan

Όρθια στάση

Caribou

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Cougar