Στηρίγματα ισχίων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Βάσεις καθισμάτων

High-low:xo Frame

Όρθια στάση

Caribou

Βάσεις καθισμάτων

Strong Base

Όρθια στάση

Toucan

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Cougar