Στηρίγματα ισχίων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Cougar

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame

Βάσεις καθισμάτων

Strong Base

Παιδικά καρότσια

Cricket

Βάσεις καθισμάτων

Combi Frame:x