Σύστημα ηλεκτρικής ανύψωσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Βάσεις καθισμάτων

High-low:xo Frame

Βάσεις καθισμάτων

Combi Frame:x

Όρθια στάση

Toucan

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Kudu