Τηλεσκοπικό ροδάκι αντιστήριξης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Σανίδες μεταφοράς

Butterfly

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

4WayGlide LPL

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Positioning Wedge

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

One Man Sling

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

EasyTurn