Τμήμα επιμήκυνσης καθίσματος, κυρτό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Όρθια στάση

Toucan

Όρθια στάση

Caribou

Βάσεις καθισμάτων

High-low:xo Frame

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Cougar