Τμήμα επιμήκυνσης καθίσματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Cougar

Παιδικά καρότσια

Stingray

Βάσεις καθισμάτων

High-low:xo Frame

Όρθια στάση

Caribou