Τμήμα στήριξης κεφαλής με οπή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Όρθια στάση

Caribou

Όρθια στάση

Meerkat

Βάσεις καθισμάτων

High-low:xo Frame

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Kudu

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Cougar

Παιδικά καρότσια

Cricket