Τραπέζι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Kudu

Όρθια στάση

Gazelle PS

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame:x

Όρθια στάση

Caribou