Τσάντα (Μέγεθος 3)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Cougar

Όρθια στάση

Toucan

Βάσεις καθισμάτων

Multi Frame

Όρθια στάση

Caribou

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Kudu