Υποδοχή για χαρτί υγείας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Cross 6

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Positioning Wedge

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Multiglide SG

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

MultiGlide Glove

Σανίδες μεταφοράς

E Board