Φρένο μιας χείρας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Καθημερινής ζωής

Beauty Comb

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SupportBelt

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

MultiGlide Glove

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Prio3A

Σανίδες μεταφοράς

Dolphin

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

AutoTurn

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SatinSheet 2Direction DrawSheet