Φρένο μιας χείρας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Prio3A

Σανίδες μεταφοράς

Dolphin

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Sling

Καθημερινής ζωής

Beauty Back Washer