Επέκταση πλάτης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Cross 5XL

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Turner Pro

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

EasyTurn

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

One Man Sling

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

MiniBoard

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

4WayGlide LPL