Λαβές συνοδού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Sling

Σανίδες μεταφοράς

3B Board

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

MiniBoard

Σανίδες μεταφοράς

Dolphin