Μπάρα χεριών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

4WayGlide LPL

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

PediTurn

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Cross 6

Σανίδες μεταφοράς

Butterfly

Καθημερινής ζωής

Stocking Long