ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

EasyTurn

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SatinSheet 2Direction BaseSheet

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

AutoTurn

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Prio3A