ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SatinSheet 4Direction DrawSheet

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

One Man Sling

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

BedString

Σανίδες μεταφοράς

Dolphin

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

PediTurn

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Cross 5XL