Στήριγμα ημιπληγικού άκρου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Καθημερινής ζωής

Stocking Short

Σανίδες μεταφοράς

Dolphin

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

EasyTurn

Αμαξίδια ειδικού τύπου – πολυρυθμιζόμενα

Prio3A

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Molift Raiser Pro