Στήριγμα ημιπληγικού άκρου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Sling

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

EasyTurn

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

Positioning Wedge

Καθημερινής ζωής

Beauty Hairbrush

Χειρονακτική μεταφορά ασθενών

SupportBelt