Στηρίγματα βραχίονα περιστρεφόμενα ρυθμιζόμενα σε ύψος, αφαιρούμενα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Πλάτες αμαξιδίων

Posture Physio

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Exelle Junior

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Vario Carbon

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Ego

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Joker Junior 2.0

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Ego Custom

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Joker

Αμαξίδια ελαφρού τύπου

Duke